Nabízíme

- zemní práce
- výkopové práce
- úpravy terénů
- výkopy základů staveb
- práce ve stísněných podmínkách
- výkopy pro tepelná čerpadla
- čištění koryt potoků, strouh a příkopů
- hloubení jezírek, bazénů, jímek a čističek
- výkopy pro inženýrské sítě
- výkopy drenážních rýh kolem základů staveb
- jiné zemní a výkopové práce dle přání zákazníka
- odvoz vybagrované zeminy na místo uložení kontejnerem

- přistavení kontejneru

- STĚHOVÁNÍ